SGF, som står för Svenska Golfförbundet, bildades 1904. Sedan dess har man endast haft män på ordförandeposten, men 2017 skedde något historiskt då förbundets senaste ordförande blev vald som första kvinna på posten någonsin. Maria Möller har också varit med och påverkat ett historiskt beslut, då hon i allra högsta grad varit drivande i att göra golf godkänt för friskvårdsbidrag.

Historiskt val

Att bli historisk genom att inneha ordförandeposten är något Möller är stolt över, men hon pekar också på vikten av sätta ihop en styrelse som har relevanta kunskaper, kompetenser och erfarenheter – oavsett kön. Ordförandeposten innebär bland annat att arbeta för god samverkan mellan landets golfanläggningar och Svenska Golfförbundet, samt att skapa långsiktiga relationer med diverse intresseorganisationer och idrottsförbund. Det är något som passar Maria Möller bra, då hon vill inspirera och påverka så mycket hon bara kan.

Det faktum att Möller inte har någon ”klassisk” golfbakgrund säger en hel del om sporten. Möller gick sin första golfrunda vid 27 års ålder, efter att ha ägnat uppväxten i Skåne åt att spela tennis och fotboll. Som så många andra ville hon hitta en idrott hon kunde utöva på lika villkor tillsammans med kärleken, och tillsammans testade de därför golf. De gick från handicap 54 till handicap 4,5 på relativt kort tid, mycket tack vare kunskaper i andra bollsporter. Dock är det inget som krävs för att lyckas med golf, och vad som är att ”lyckas” är såklart väldigt individuellt.

En av Maria Möllers viktigaste segrar handlar dock inte om att spela golf, utan snarare om att driva igenom ett beslut om att golf ska omfattas av friskvårdsbidraget. Det är en fråga som länge drivits av SGF, och som äntligen kunde få ett lyckligt slut. Det är en vinst för alla inblandade enligt Maria, som själv försöker fokusera på att bara njuta även om det bor en tävlingsmänniska i henne.

Svenska Golfförbundets ledning och styrelse

SGF består av en förbundsstyrelse och en valberedning. FS, eller Förbundsstyrelsen, verkar som SGF:s styrelse och är därmed högst ansvariga för all verksamhet som bedrivs inom förbundet. I styrelsen sitter, utöver ordföranden, sex ledamöter som traditionsenligt väljs på två år, till skillnad mot ordföranden som väljs på ett år.

I skrivande stund består styrelsen av generalsekreterare Gunnar Håkansson, biträdande generalsekreterare (samt sekreterare) Bo Bengtsson samt Yvonne Everton och Roger Andersson (marknad och kommunikation).

Valberedningens främsta uppgift är att se till att förbundsstyrelsen består av kompetenta ledamöter samt att de verkar utifrån medlemmarnas önskemål, krav och förväntningar. I valberedningen sitter fem personer i skrivande stund, där ordförandeposten innehas av Astrid Wennberg-Dicander från Barsebäck GCC.

Utmärkelser och priser

– Årets ungdomsledare

– SGF Golf Ranking Klubb Junior

– Årets Golfklubb

– Sven Tumba-stipendiet 2017

– Svenska Golfförbundets Natur & Miljöpris

– Erik Runfelt-medaljen

– Guldklubban

– Guldmärket

Bland dem som tagit emot några av dessa priser och stipendier finns bland annat Harry Hanell (Sven Tumbastipendiet, Per Sjöberg (Årets ungdomsledare) och Pia Nilsson (Erik Runfeltmedaljen) och Landeryds Golfklubb (Årets Golfklubb).

Det finns också en rad andra stipendier som spelare kan söka:

– Annika Sörenstam Trophy

– Axel Fahlesons stipendium

– Göran Zachrisson-stipendiet

– Harald Stålbergs minne